Chúng tôi trên Facebook

 

Phần mềm quản lý báo gọi y tá

Liên hệ

Phần mềm quản lý hệ thống báo gọi y tá giúp quản lý toàn bộ cuộc gọi đến, lưu lịch sử cuộc gọi và xuất ra file excel phục vụ công tác báo cáo

1. Đặc điểm của phần mềm quản lý báo gọi y tá SYSCALL

phần mềm quản lý báo gọi y tá
Phần mềm quản lý báo gọi y tá SYSCALL

- Phần mềm quản lý báo gọi y tá hiển thị vị trí nút báo gọi y tá

- Lưu lại lịch sử cuộc gọi và xuất báo cáo ra file excel

2. Chi tiết phần mềm quản lý báo gọi y tá

Nhà sản xuất SYSCALL Hàn Quốc
Hệ Điều Hành Window 7 trở lên
Chức năng hiển thị cuộc gọi
Tra cứu lịch sử cuộc gọi
Xuất file báo cáo
Yêu cầu Màn hình SR-330-pc

 

3. Video giới thiệu phần mềm quản lý báo gọi y tá

 

Thong ke