Chúng tôi trên Facebook

 

HỆ THỐNG CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ TỦ LẠNH VẮC XIN RADIONODE RN400

Liên hệ

HỆ THỐNG CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ TỦ LẠNH VẮC XIN ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN 36 CỦA BỘ Y TẾ, GIÚP PHÁT HIỆN KỊP THỜI SỰ CỐ VÀ GIÚP CÔNG VIỆC GHI CHÉP, BÁO CÁO ĐƯỢC THUẬN TIỆN HƠN

Tủ lạnh vắc cần hoạt động trong khoảng nhiệt độ cho phép của từng loại vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất đã được Bộ Y Tế thông qua,

việc cảnh báo khi có sự cố như mất điện hoặc sự cố hệ thống làm mát là hết sức cần thiết.

Tủ lạnh vắc xin cần hoạt động ổn định trong khoảng nhiệt độ cho phép

Hệ thống cảnh báo nhiệt độ Radionode giúp phát hiện kịp thời các sự cố như mất điện, hoặc các nguyên nhân khác làm cho nhiệt độ tăng quá khoảng nhiệt độ cho phép.

Đồng thời hệ thống Radionode giúp cho việc giám sát và báo cáo trở nên thuận tiện hơn với tính năng giám sát từ xa qua điện thoại, mạng internet và tính năng gửi báo cáo tự động theo ngày, tuần hoặc tháng.

Tính năng ưu việt của hệ thống cảnh báo nhiệt độ Radionode

Thiết bị cảnh báo nhiệt độ Radionode

Phần mềm cảnh báo nhiệt độ qua internet Radionode

 

Thong ke

Sản phẩm cùng chuyên mục

 • THIẾT BỊ CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ QUA SMS TỦ VACCINE GDL-QB200

  THIẾT BỊ CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ QUA SMS TỦ VACCINE GDL-QB200

 • THIẾT BỊ CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ QUA SMS CHO TỦ VẮC XIN SMS 20E

  THIẾT BỊ CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ QUA SMS CHO TỦ VẮC XIN SMS 20E

 • THIẾT BỊ CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ QUA SMS CHO KHO DƯỢC QB-CWT-TH

  THIẾT BỊ CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ QUA SMS CHO KHO DƯỢC QB-CWT-TH

 • HỆ THỐNG CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ KHO DƯỢC RADIONODE

  HỆ THỐNG CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ KHO DƯỢC RADIONODE

HOTLINE : 0988.325.358